Stormschade februari

Ook enkele bomen in het Belmonte Arboretum zijn dit weekend door de recente stormen gesneuveld. Dat is treurig, maar dit geeft ook weer een ruimte en kans voor de aanplant van nieuwe bomen. Een levende collectie heeft vernieuwing nodig en soms worden we daar door de natuur een handje mee geholpen. Als u het Belmonte Arboretum een warm hart toedraagt en wilt ondersteunen is een (eenmalige) donatie uiteraard van harte welkom! ”

WUF Belmonte Arboretum,  NL29 ABNA 430409699 te Wageningen

Mirjam Lemmens, collectiebeheerder Belmonte Arboretum

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Pieter van Ginneken