Merelnestonderzoek in Belmonte, u kunt meehelpen

Merels hebben de afgelopen jaren veel te verduren gehad, waardoor de merelpopulatie hard afnam. Met name het Usutu virus lijkt een belangrijke rol gespeeld te hebben in de afname van de merelpopulatie. Om inzicht te krijgen in de verspreiding en overdracht van virussen door vogels is dit voorjaar gestart met het merelnestonderzoek in Wageningen en Nijmegen. Jurrian van Irsel, promotieonderzoeker bij het NIOO-KNAW/Vogeltrekstation Wageningen, voert het onderzoek in Wageningen uit.
In het merelnestonderzoek worden merels gevolgd in hun ontwikkeling vanaf de nestjong-fase. Dit is gedaan door de jonge merels in het nest kleurringen te geven en wat bloed af te nemen om virussen te detecteren en het immuunsysteem van merels te onderzoeken. Daarnaast hebben we ook geprobeerd om de ouder-vogels te vangen, kleurringen te geven en wat bloed af te nemen. Het is nu belangrijk om zoveel mogelijk meldingen binnen te krijgen van gekleurringde merels zodat we kunnen zien waar merels naar toe bewegen. Met die informatie weten we de mogelijke manieren van verspreiding van virussen door merels.

Hoe kunt u meehelpen?

Uw hulp stellen wij erg op prijs. Ziet u een merel in het Arboretum Belmonte of ergens anders in Wageningen,  geef dan uw waarneming door. Probeer de volledige kleurringcombinatie af te lezen of maak een foto en meld de vogel op https://submit.cr-birding.org/projects/62/ of stuur een mail naar merelnestonderzoek@gmail.com. Vermeld ook de locatie van uw waarneming. Voor Belmonte volstaat: Oost (hotelkant), Zuid (Rijnkant), West (Holleweg), Noord (Gen. Foulkesweg).