Het pad der olifant

Begane grond
Links gelaten
Struint men
Door struik
En gewas
Wat werd
Gekoesterd
Vertrapt
Door een
Veelheid
Aan kinder
Zielen alleen
Op expeditie
Doorheen
De jungle
Die het
Leven
Biedt

bH©

Björn Hinderks