In de Spot Light

In het Groei en Bloei nummer van april dit jaar is er speciale aandacht voor de Parrotiopsis jacquemontania. De boom lijkt op de Parottia maar de bloemetjes zijn geel en omgeven door grote witte schutbladen. Hij valt onder de toverhazelaarsfamilie. Hij bloeit volop in april en mei. Maar dit jaar is de boom al in maart vol met prachtige bloemen. De schrijfster Anne Bulk-Brylla, besluit haar verhaal met te vertellen dat in Belmonte Arboretum een mooi meerstammig boompje staat. ‘Je moet er naar op zoek, dat is jammer want hij zou in de spotlight moeten staan.’

De Parrotiopsis jacquemontania bloeit al in maart.

In Belmonte Arboretum staan drie meerstammige Parrotiopsis jaquemontania. Het makkelijkst te vinden voor bezoekers is de boom die voorbij het Koetshuis staat op de hoek van het pad naar de bijenhalte. De tweede staat daar recht achter en de derde staat aan de oostzijde aan het pad dat parallel loopt aan de weg naar het hotel. Alle bomen uit onze collectie kunt u vinden via https://belmonte.arboretumexplorer.org

De Parrotiopsis jacquemontania aan de oostzijde van de tuin.

Bosuilenkasten

In de tuin zijn twee bosuilenkasten opgehangen, een aan de oostzijde, de andere aan de westzijde. Het zijn opvallend grote kasten. We hopen er bosuilen mee te trekken, maar het gebeurt dat deze kasten door andere soorten in bezit genomen worden, bijvoorbeeld door holenduiven of kauwen. De bosuil maakt zijn nest het liefst in oude rottende bomen. Dat kunnen we de bosuil niet bieden in deze tuin, de veiligheid van het publiek staat voorop. Van de bosuilen verwachten wij een beetje hulp in de strijd tegen de woelmuizen. Deze muizen – ook wel wortelmuizen genoemd – vreten wortels aan en veroorzaken zo schade aan de collecties.

De bosuilenkast aan de westzijde van de tuin.

Weinig stormschade in de tuin

Storm Ciara heeft weinig schade veroorzaakt in de tuin. Een dikke tak van een esdoorn brak af en een kardinaalsmuts sneuvelde.

De esdoorn was extra gevoelig voor de harde wind, aan de stam zitten meerdere toppen, takken die niet zijwaarts groeien (omdat de boom te dicht op z’n buren staat) maar omhoog naar het licht. De aanhechting aan de stam wordt te zwak als de tak zwaar wordt. Dit heet een ‘plakoksel’. Het uitbreken kan ook spontaan gebeuren.

Omdat in de tuin de veiligheid van de bezoekers altijd voorop staat, wordt periodiek door een specialist geïnventariseerd of er bomen zijn die een risico voor de bezoeker vormen.

In week 9, de laatste week van februari, wordt met een hoogwerker groot boomonderhoud uitgevoerd. Dode takken en gevaarlijke zware takken worden weggehaald. Ook takken die boven de wandelpaden hangen worden gekapt. We rekenen de komende lenteweken op veel bezoekers!

Hovenier Jaap Pasman en enkele vrijwilligers ruimen de stam van de esdoorn op die afbrak in de storm. De nieuwe hakselaar komt al meteen goed van pas.

Elfje gevonden in vijver van Belmonte

Belmonte heeft een kleine onopvallende hoefijzervormige vijver, vanaf het gras bijna niet te zien. De vijver ligt verscholen in een vak met vuurdoorns, esdoorns en een grote plataan. (Planatus orientalis Digitata). Vroeger stond er bij de vijver een mooie weichselkers (Prunus mahaleb), uit de tijd toen Belmonte nog een landgoed was. Daarvan is nu alleen nog de sierlijke gekromde stam te zien. Langs de rand van de vijver staan opvallende moerasaronskelken (Lysichiton americanus) met hun grote bladeren en heldergele bloemen. De vijver is een voortplantingsbiotoop voor de kamsalamander.

Vrijwilligers zorgen ervoor dat de vijver niet dichtslibt. Ze trekken daarom ieder jaar voorzichtig rottende bladeren en modder naar de kant. Vorig jaar gebeurde daarbij iets wonderlijks. René vond tussen de prut een met zorg uit klei gebakken elfje. Helemaal gaaf. Het is een raadsel hoe lang het beeldje daar gelegen heeft. Hoe is het daar terechtgekomen? Wie was de maker? Misschien kunnen de ingekraste initialen KE ons verder helpen.

Het elfje van Belmonte. (foto Julien van de Hoef)
Het bankje bij de vijver.
Het opvallend grote blad van de moerasaronskelk.
De vijver met de oude boom is een sprookjesachtige plek, echt een plek voor elfjes!
Bart Wassingmaat jr levert de hakselaar af aan directeur van Belmonte Arboretum Dedde Smid en hovenier Jaap Pasman.

Reüniegift startjaar 1969 voor Belmonte Arboretum

16 november 2019 was op de Wageningen University de reünie van de 50e jaars; de studenten die in 1969 begonnen aan hun studie.

Iedere reünist kent het Belmonte Arboretum en heeft er herinneringen aan.

Deze voormalige botanische tuin van Wageningen University wordt sinds 2014 beheerd door de Stichting Belmonte Arboretum. De stichting staat op eigen benen en onderhoudt met een kleine werkorganisatie de collectietuin. Om Belmonte Arboretum in al zijn schoonheid te kunnen behouden, zijn particuliere donaties onmisbaar. De stichting heeft weinig financiële reserves en verzet veel werk met vrijwilligers en met beperkte middelen.

Directeur van Belmonte Arboretum Dedde Smid deed op de reünie een oproep aan de 50e jaars om de tuin financieel te steunen. Een toepasselijk gebaar op deze gelegenheid zou zijn om 19,69 euro te doneren. Maar ieder ander bedrag is natuurlijk welkom.

Veel reünisten gaven gehoor aan deze oproep. Het resultaat is een mooi bedrag waarvoor twee machines aangeschaft konden worden. Machines die het werk van de vrijwilligers verlichten: een zweefmaaier om de grasranden netjes te maaien en een hakselaar om snoeiafval klein te maken. De houtsnippers zijn nuttig te gebruiken in de tuin als bodembedekker en om onkruid te weren.

Bart Wassingmaat jr levert de hakselaar af aan directeur van Belmonte Arboretum Dedde Smid en hovenier Jaap Pasman.
Bart Wassingmaat jr overhandigt de hakselaar aan de directeur van Belmonte Arboretum Dedde Smid en hovenier Jaap Pasman.

Bulletin 75 verschenen

Donateurs van Belmonte Arboretum ontvangen tweemaal per jaar het Belmonte Arboretum Bulletin. Het herfstnummer 2019 verscheen eind november. In dit nummer aandacht voor de Higo-camellia. Belmonte Arboretum heeft veertien kleine Higo’s gekregen van ’t Leen, de International Camellia Garden in Vlaanderen.

Uitgebreid aandacht is er voor het onderhoud van de nestkasten in Belmonte Arboretum. De KNNV-vogelwerkgroep Wageningen beheert deze kasten.

Seerp Wigboldus geeft toelichting op de dagleliecollectie van Belmonte, een verhaal met prachtige foto’s.

Afgelopen zomer ging Bemonte hovenier Bert Verbeek met pensioen, hij geeft een terugblik en zijn opvolger Jaap Pasman wordt voorgesteld.

Het Bulletin besluit met de bloeikalender voor de komende maanden.

Wilt u ook het Bulletin twee keer per jaar ontvangen, word dan donateur van Belmonte Arboretum voor minimaal 25 euro per jaar. Uw donatie maakt u over op:
WUF-Fonds Belmonte Arboretum NL29 ABNA 0430 409 699 Wageningen Vergeet niet uw adres te vermelden.

Bruin goud

Bergen ‘bruin goud’ voor Belmonte Arboretum

Een paar weken geleden had Romke van de Kaa het in zijn tuinrubriek in de Gelderlander over ‘bruin goud’. Hij ziet en hoort nog steeds mensen het herfstblad in hun tuin met veel herrie bijeen blazen, in de GFT-kliko doen en met de vuilniswagen meegeven. Dat is niet meer van deze tijd schrijft Van der Kaa. Het blad is het ‘bruine goud’ van nu, een benaming die vroeger voor turf gold. Nu ben je als tuinier rijk met je eigen herfstblad. Gebruik ieder afgevallen blaadje in je tuin adviseert hij. Bedek er de bodem mee, bescherm er je planten mee tegen de kou. Na de winter is het meeste blad verteerd en ten goede gekomen aan de bodem.

Belmonte Arboretum houdt al jaren het afgevallen blad in de tuin. Het is een belangrijk aspect van het ecologische beheer van de tuin.

De hersttooi van Belmonte arboretum is weer uitbundig mooi. Bezoekers van Belmonte wandelen deze herfstweken over prachtige tapijten van afgevallen blad, zo mooi dat ze er foto’s van maken en delen op social media. Een bezoeker zal denken dat bomentuin Belmonte genoeg blad heeft voor eigen gebruik. Maar schijn bedriegt. Het ‘bruine goud’ komt voor een groot deel van de gemeente Wageningen.

Ieder jaar brengt de gemeente 600 kubieke meter blad naar Belmonte afkomstig van de bladcampagne in de gemeente. Dat is maatwerk. Tijdens de eerste bladronde zit er nogal wat vuilte en blad van de Amerikaanse eik bij. Dit blad verteert slecht en maakt de bodem zuur. Belmonte krijgt het betere blad van de tweede en derde bladronde.

Vrijwilligers gaan met deze imposante bergen blad aan de slag. Zij plaatsen een laag van 10-15 cm blad onder de rododendrons, de rozen, hortensia’s en daglelies. Dit helpt om het vocht in de bodem vast te houden Terwijl het blad langzaam verteert, voedt het de bodem.

De wortels van de rododendrons zijn gevoelig voor te veel warmte of juist kou. De dikke laag blad beschermt tegen beide. Tussen de rododendrons liggen druppelbuizen, de laag blad ligt daar overheen en voorkomt zo verdamping. Nog een voordeel van de afdekking met blad is dat er minder onkruid opkomt.

De rozen hebben in het najaar voordat de laag blad aangebracht wordt eerst verteerde paardenmest en kalk gekregen. Zo zullen de vaak oude planten er volgend voorjaar weer mooi bijstaan.

De tuinvrijwilligers zijn de komende weken bezig met blad kruien en op de goede plaatsen brengen. De tuin is nog steeds in herfstkleur, het is de moeite waard om er snel nog een herfstwandeling te maken.

Broedvogeltelling 2019

Jaarlijks van maart tot juli tellen wij het aantal territoria van de broedvogels in het Arboretum Belmonte.

Leden van de Vogelwerkgroep starten bij zonsopkomst en letten met name op de zang, die de mannetjes gebruiken om hun territorium te verdedigen: ‘Hier ben ik; hier woon ik; hier zoek ik een vrouwtje en mijn voedsel’.

Ieder jaar levert dit weer een mooie lijst op, die wij graag met de bezoekers van Belmonte Arboretum delen.

  Soortenlijst broedvogels 2019 aantal
  territoria
1 Appelvink 1
2 Bonte Vliegenvanger 1
3 Boomklever 6
4 Boomkruiper 7
5 Ekster 1
6 Fitis 2
7 Gaai 3
8 Glanskop 1
9 Groene Specht 2
10 Groenling 1
11 Grote Bonte Specht 4
12 Grote Lijster 1
13 Heggenmus 4
14 Holenduif 3
15 Houtduif 7
16 Koolmees 14
17 Merel 9
18 Pimpelmees 14
19 Putter 1
20 Ransuil 1
21 Roodborst 16
22 Spreeuw 3
23 Staartmees 2
24 Tjiftjaf 7
25 Vink 4
26 Vuurgoudhaan 2
27 Winterkoning 5
28 Zanglijster 3
29 Zwarte Kraai 1
30 Zwartkop 12

Museumperikelen

Wie Belmonte Arboretum binnenwandelt, komt een museum binnen. De museumcollectie van Belmonte bestaat uit bijna 10.000 verschillende bomen en struiken. Deze verzameling begon in 1953 toen het Belmonte Arboretum aangelegd werd als botanische tuin van de universiteit. In 2012 nam de Stichting Belmonte Arboretum de zorg voor het arboretum over en continueert het wetenschappelijke beheer.

Bij iedere boom of struik in de tuin staat een informatiebordje voor de bezoeker met daarop de wetenschappelijke naam en een uniek nummer waarmee de boom of struik is opgenomen in de database. De collectiebeheerder van het arboretum werkt met een database waarin alle bomen en struiken opgenomen zijn met informatie over hun herkomst en geschiedenis en de plek waar zij in de tuin te vinden zijn.

10.000 informatiebordjes in standhouden in een tuin, in weer en wind, blijkt een hele uitdaging te zijn. Tot een paar jaar geleden waren de informatiebordjes van kunststof. Dit materiaal breekt door temperatuurswisseling of door bijvoorbeeld een tik van de zitmaaier. Gevolg is dat er altijd een aantal van de informatiebordjes kapot is en dat er voortdurend bordjes vervangen moeten worden. Om schade te voorkomen maaien vrijwilligers nu met de kantenmaaier om de kwetsbare bordjes heen.

Omdat de schade aan de bordjes een grote kostenpost vormt, is de overstap gemaakt naar informatiebordjes van betere kwaliteit, gemaakt van gesublimeerd aluminium. De bordjes zijn sterker, weersbestendig, krasbestendig en goed leesbaar.

De informatie op het nieuwe type bordjes is iets aangepast. Naast de wetenschappelijke naam staat nu ook de Nederlandse naam vermeld (als deze er is) en een QR code. Het scannen van de QR code vereist wel wat lenigheid, de bordjes staan – in tegenstelling tot een gewoon museum – niet op ooghoogte maar juist laag bij de grond.

Het is de bedoeling dat alle oude kunststof informatiebordjes vervangen gaan worden. Dat gebeurt vak voor vak en is een meerjarenproject vanwege de kosten die eraan verbonden zijn. De nieuwe bordjes staan al in de vakken met rozen en bij een deel van de rododendrons. Hier kan de bezoeker als de struik niet in boei staat, met de QR scan een foto ophalen van de bloeiende struik.

Donateursmiddag 21 september 2019

Belmonte Arboretum kan niet bestaan zonder donateurs. Vrijwilligers verzetten veel werk in de tuin maar voor beheer en onderhoud is ook geld nodig. Stichting Belmonte Arboretum is dan ook blij met de trouwe groep donateurs. Zaterdagmiddag 21 september jl. ontving directeur Dedde Smid de donateurs in het Koetshuis. Hij vertelde over beheer van deze bijzondere museumtuin zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Extra water geven is in droge zomers absoluut nodig maar gebeurt met beleid en zo zuinig mogelijk. De collectie bomen, zo is de verwachting, zal mee veranderen met de klimaatsverandering. Het Arboretum is een bomentuin, met een heel bijzondere collectie bomen. De grote verzameling rododendrons is breed bekend. Als ze in bloei staan komen mensen uit het hele land hier naar toe. Maar er zijn ook grote open grasvelden die uitnodigen om te recreëren en om evenementen op te houden. Om het hele jaar door ‘kleur in de tuin’ te hebben zijn meer bloeiende collecties aangeplant: camelia’s, daglelies en hortensia’s. Wageningers vinden de tuin een heerlijke plek. Ze komen er graag.
Na het verhaal van Dedde Smid konden de donateurs een kijkje nemen in de tuin. Na de wandeling kregen zij bij het Koetshuis nog een drankje aangeboden ter afsluiting van deze geslaagde middag.