Broedvogeltelling Belmonte Arboretum 2021

Leden van de Vogelwerkgroep Wageningen tellen ieder jaar tussen maart en juni de broedvogels in Belmonte Arboretum. Meestal net na zonsopkomst. Zij telden dit jaar 31 soorten. (Vorig jaar 28) De grauwe vliegenvanger die er vorig jaar was, werd niet meer  waargenomen. Grote bonte spechten zijn er ieder jaar, nieuw is dat nu ook de Kleine bonte specht en de Middelste bonte specht waargenomen zijn.

Om de broedvogeltelling te doen heb je een geoefend oor nodig om vogelzang te herkennen. De leden van de Vogelwerkgroep  tellen op gehoor de mannelijke vogels die zich territoriaal gedragen, hun territorium afbakenen. Deze aantallen staan in de lijst. Als mannetjes succesvol zijn en er een vrouwtje bijkomt, dan worden het broedparen.

 

Broedvogeltelling Belmonte Arboretum 2021 Aantal waargenomen soorten 31
Appelvink 3 Kleine bonte specht 1
Boomklever 5 Koolmees 15
Boomkruiper 8 Merel 18
Bosuil 1 Middelste bonte specht 1
Fazant 1 Pimpelmees 11
Fitis 4 Puttertje 1
Glanskop 2 Roodborstje 12
Goudvink 1 Spreeuw 10
Groene specht 1 Tjiftjaf 9
Groenling 1 Vink 6
Grote bonte specht 5 Vlaamse gaai 3
Grote lijster 1 Wilde eend 1
Heggemus 4 Winterkoning 6
Holenduif 2 Zanglijster 5
Houtduif 8 Zwartkop 11

foto: Mart Spijker