Voor het in stand houden van Arboretum Belmonte en zijn collectie zijn er donateurs nodig. Als donateur ontvang u 2 maal per jaar het Bulletin van de Botanische Tuinen Wageningen en onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Ook donaties in de vorm van legaten of een schenking zijn welkom.

Ik wil deze tuin steunen en word daarom donateur van de Stichting Beheer Belmonte Arboretum Wageningen.

Geslacht:
Voorletters:*
Tussenvoegsel:
Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
E-mail:*
Geboortedatum:
Bankrekening:
Ten name van:
Datum (dd-mm-jjjj):*
Jaarlijkse bijdrage (min. 25,- euro):*

Om ervoor te zorgen dat al uw geld besteed kan worden aan de tuin en de collecties, willen we u vragen ons te machtigen om een automatische incasso uit te voeren. 

Incasso: