DeStichting Belmonte Arboretum (SBA) draagt sinds 2012 de integrale verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van het Belmonte Arboretum. De stichting heeft als statutair doel:  

 

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel het beheer van en de zorg voor het Belmonte Arboretum in Wageningen als een hoogwaardige tuin, zowel in botanisch/cultuurhistorisch als landschappelijk opzicht.
  De stichting is ten algemene nutte en heeft niet tot doel het maken van winst.

Van de drie oorspronkelijke oprichters (Het Geldersch Landschap, Wageningen UR en de Arboretum Stichting Wageningen) is de laatste nu opgegaan in de SBA.

De bestuurlijke organisatie is als volgt:

 • Raad van Toezicht met als leden:
  • Peter van den Tweel (Het Geldersch Landschap) – voorzitter
  • Tijs Breukink (Wageningen UR)
  • Koen Verhoeff (voorheen Arboretum Stichting Wageningen)
 • Directeur/ bestuurder van de stichting is Dedde Smid.

Naast deze organen kent de stichting een Collectiecommissie en is er een Klankbordgroep.

De stichting heeft geen personeel in dienst, werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van dienstverleningsovereenkomsten.

 

RSIN nummer: 851001993

 

Te downloaden informatie: