De naam Rhododendron werd al in de oudheid gebruikt door de Griek Dioscoridis voor een plant, die we nu kennen als Oleander. Linaeus verbond uiteindelijk de naam Rhododendron definitief aan de plantengroep.

De classificatie en naamgeving van Rhododendron heeft lang te lijden gehad onder het bestaan van de naam Azalea. Linnaeus zelf was de aanstichter toen hij in zijn Species Platarum (1753) naast Rhododendron ook het geslacht Azalea introduceerde en daar 6 soorten in beschreef. Al in 1796 schreef Salisbury, dat deze twee groepen feitelijk niet botanisch zijn te onderscheiden en hij voegde ze samen onder de naam Rhododendron. Zijn goede bedoelingen ten spijt, is de naam Azalea in Nederlandse kwekerskringen tot ruim in de tweede helft van de 20e eeuw in zwang gebleven en met veel gemopper uiteindelijk door de kwekers opgegeven. Nu is het nog slechts een volksnaam voor twee groepen binnen Rhododendron.

De Rhododendron Collectie Belmonte is in twee perioden aangeplant. Het oudste deel van de collectie stamt uit begin 1950. Sinds 2003 is in samenwerking met de Nederlandse Rhododendron Vereniging een groot nieuw collectiedeel aangeplant en ingedeeld volgens de meest actuele wetenschappelijke kennis. Het ontwerp voor dit nieuwe aboretumdeel is van de hand van Elke de Langhe.